ဦးေဆာင္တဲ့သတိမွန္မွ ေနာက္လိုက္တဲ့အသိမွန္တယ္
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy