အခမဲ့ စာအုပ္မ်ား
သြားမ်ားကို မနာေအာင္ ႏုတ္ေပးမည္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
အဖိုးအို လင္မယား
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
သားေရကြင္း
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေလွ်ာက္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ကိုယ့္အထြာနဲ႔ကိုယ္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ရွိရင္ေကာင္းမယ္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
နံနက္ခင္းတစ္ခုႏွင့္လိုက္ပါျခင္း
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
လွ်ာႏွင့္ေဆး
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
သင္ခန္းစာ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
အျဖဴေရာင္ကား
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
သက္တံဖမ္းသူ
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
စာစြဲသူ
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
ဉာဏ္သမား
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
နာမည္တစ္လံုးႏွင့္ လူ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
မွိတ္ထားတဲ့ မ်က္လံုး
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
အိမ္သာတစ္လံုး အလိုရွိသည္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
သူ႕စာ ကိုယ့္စာ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ၾကက္တြန္သံ
စာဖတ္သူ - ယမင္း
အခမဲ့
ေပတံႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အိပ္မက္ စာေမးပြဲ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေပ်ာက္ေနတဲ့ ခ်ိန္ခြင္
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
ညေပ်ာက္တဲ့ည
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ရွားပါးလွတဲ့ အသံ
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
အလံုးကေလးေတြ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာလူငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုျခင္း
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
အနီကဒ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ မုန္းပါသည္
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
ပြဲေတာ္ည
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာေစဖို႕
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေလးဘီးတပ္ လူ႕အဖြဲ႕
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
အမုန္းခံ၍ ခ်စ္မိသူ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
မ်က္ရည္၏ နိဒါန္း
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အသံႏွင့္ေရးေသာ အက္ေဆး
စာဖတ္သူ - ဒီႏိုဗို
အခမဲ့
က်ီးကန္းခ်င္း အတူတူ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ခို
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ဟုတ္တာလည္း လုပ္တတ္ရမယ္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
မဟာပုရိသ ဝါဒီမ်ား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အေရာင္မေျပာင္းေသာ ေကာင္းကင္ျပာ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
စည္းစိမ္အိပ္မက္
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အေမွာင္ထဲက အလံေတာ္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
မယူလိုက္ေပမယ့္ လူမိုက္ေတာ့ မဟုတ္ျပန္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ပရိသတ္အျဖစ္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေလာင္စာ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေမြခံထိုက္ခ်င္သည္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေဟာ့ေတာ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ရွိရင္ေကာင္းမယ္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
စိန္အလြမ္း
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ ခရီးသြားသူမ်ား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အေဖ၊ ကၽြန္ေတာ္၊ ေဆးလိပ္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေအာ့.. ေအာ္..
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ဟိုင္းေဝး တေစၦ (၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဟိုင္းေဝး တေစၦ (၂)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဟိုင္းေဝး တေစၦ (၃)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
သရဲျမင္ေဆး (၂)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
သရဲျမင္ေဆး (၁)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ဟိုင္းေဝး တေစၦ (ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေရႊရည္စိမ္ လူသား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
လူငယ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ဆီသို႕
စာဖတ္သူ - ေအာင္ေက်ာ္သူ
အခမဲ့
မ်က္ႏွာဖံုး အပိုင္း (၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ၾကက္ရိုးဒသန
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ၾကိမ္ေခြ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
အလြဲမ်ား
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ပန္းခ်ိဳးတာေလာက္ေတာ့ ရယ္တာေပါ့
စာဖတ္သူ - ေအာင္ေက်ာ္သူ
အခမဲ့
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ႏွင့္ အိမ္မက္က်ိန္စာ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ႏွင့္ အိမ္မက္က်ိန္စာ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
စီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အလုပ္ရွင္မဲ့ အလုပ္သမားေတြ ကိစၥ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေစာင့္ႏိူင္ရင္ အက်ိဳးရွိ
စာဖတ္သူ - ထက္ထက္လင္း
အခမဲ့
ေမာင့္ညိဳေခ်ာ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
လုပ္လို့မွားရင္ ျပင္လိုက္
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဘယ္ရီသီး စြတ္စားေနသလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရ ဟာမိုနီျဖစ္ၾကမွ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ကုလားအုတ္ေရေသာက္ စီးပြားေရး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဒီေန႔လူငယ္ေတြ ပိုေတာ္ၾကပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ပိုၾကိဳးစားရမယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အႏူးဘစ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
စီမံကိန္းကို ေၾကာက္တယ္
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
လွတစ္မ်က္ႏွာေလး ပ်က္စီးေနၿပီလား
စာဖတ္သူ - စမ္းသီတာ
အခမဲ့
ငါလား ငါတိုု႔လား
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ရႊန္းလဲ့ေတာက္ပတဲ့ မ်က္ဝန္းေလး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အလုုပ္ေခၚ ေၾကာ္ျငာေတြ သတိထား
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
၄နာရီေလာက္ အခ်ိန္ေပးမလား နာရီ ၄၀၀ ေလာက္ ရွင္းလင္းေနၾကမလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အသစ္ကိုု ခ်စ္ပါ
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
၂ နာရီဒုကၡ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ခ်စ္သူရဲ႕လိပ္ျပာ
စာဖတ္သူ - စမ္းသီတာ
အခမဲ့
ႏွင္းကြဲစ နံနက္ခင္း
စာဖတ္သူ - စမ္းသီတာ
အခမဲ့
ေဖာက္သည္ ေက်နပ္မႈဆိုုတာ ဘာလဲ
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
မွန္ထဲက ကၽြန္မက မွန္ေရွ႕က ကၽြန္မကုိ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုုးတက္ေရး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ကြမ္းစားသမီး
စာဖတ္သူ - စမ္းသီတာ
အခမဲ့
သူမ်ားေတြကို ေျပာမျပနဲ႔ (အပိုုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
သူမ်ားေတြကို ေျပာမျပနဲ႔ (အပိုုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
မေဝဖန္နဲ႔ စိန္မေခၚနဲ႔ မလႊမ္းမိုးနဲ႔
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
အခြင့္အလမ္းစရိတ္ထဲမွာ လူမႈေရးပံ့ပိုးမႈေတြပါဝင္ပါေစ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ကြန္ဒိုအိပ္မက္
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလုံ႔တလံု အခန္း (၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အလုပ္ေကာင္းႏွင့္ လူသား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
စိုးရိမ္ေနသလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု့တလံု (အခန္း ၂)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ႀကံ့ခိုင္ေရး တိုးတက္ေရး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု့တလံု (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံုု႔တလံုု (အပိုုင္း ၆)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အသီးစားခ်င္သလား အပင္ေပၚကို တက္ရဲရမယ္
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
စတာလြယ္တယ္ ထိန္းဖို႔ခက္တယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အခန္း ၈)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုင္း ၉ )
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုင္း ၁၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေဆးဖက္ဝင္ရြာ
စာဖတ္သူ - စမ္းသီတာ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုင္း ၁၂)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုုင္း ၁၃)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
လက္ငင္းခ်မ္းသာခ်င္တယ္ဆို
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုင္း ၁၄)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုင္း ၁၅)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အားသံုးျပီး အလုပ္လုပ္ျက
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ျဖစ္ခြင့္
စာဖတ္သူ - စမ္းသီတာ
အခမဲ့
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု (အပိုင္း ၁၆ ဇာတ္သိမ္း)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဤရပ္ဝန္းတြင္ အခ်စ္ရွိသည္ - ၁
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဤရပ္ဝန္းတြင္ အခ်စ္ရွိသည္ - ၂
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ကံေကာင္းခ်င္သလား
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ရွင္သန္ပါ ရွင္သန္ခြင့္ေပးပါ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အထင္ႀကီးေအာင္ မလုပ္နဲ႕ အထင္ေသးေအာင္ေန
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အေျဖဟာ အေျဖမွန္ ျဖစ္ဖို့လိုတယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ကႀကိုးရႈပ္တဲ့ တေစၦ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ကမာၻႀကီးကို က်ဥ္းမသြားေစနဲ႔
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဂုဏ္ဆိုတာ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အားလံုးေျပာတတ္ၾကတယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အစြမ္းျပတိုင္း ေကာင္းမေကာင္း
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
လူက အက်င့္ကို ႏိုုင္ပါေစ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ကႀကိဳးရႈပ္တဲ့ တေစၦ (အပိုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
မွန္ကိုအေျခခံ မွန္ကိုတည္ေဆာက္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ဝဋ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ရိုုးရိုုး ရိုုးတာ အသတဲ့လား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
မခ်ိဳႏွင့္ ေမ်ာက္သံုးေကာင္ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဆံုးမသူနဲ႔ နာခံသူ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ညရင့္ေပမယ့္ လမျမင့္ေသးပါ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
facebook တေစၦ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
နာရီေတြကို ရပ္တန္႔ေပးပါ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
နာရီေတြကို ရပ္တန္႔ေပးပါ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဝယ္သူမေမာခ်င္ပါ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
တေစၦေမြးသည့္မိန္းကေလး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၆)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၈)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၉)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၂)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၃)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
သည္းမခံႏိုင္တာကို သည္းခံႏိုင္ရမယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၄)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
စြမ္းေဆာင္ရည္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၅)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေထ့လံုး ေငါ့လံုးေတြ လုိသလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၆)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၇)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
awareness (သိမႈ)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္ (အပိုင္း ၁၈)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
brain (ဦးေႏွာက္)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၁၉)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
brand (အမွတ္တံဆိပ္)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၂၀)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုဒ္ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုဒ္ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုဒ္ (အပိုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၆)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၈)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၉ )
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၁)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၂)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၃)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၄)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၅)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၆)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၇)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၈)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၁၉)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၀)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၁)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၂)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၃)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၄)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၅)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၆)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၇)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၈)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေနာ္ေဝဂ်ီယန္ဝုုဒ္ (အပိုင္း ၂၉) - ဇာတ္သိမ္းပိုင္း
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
Sir Alex Fargusan (သို႔မဟုတ္) မန္ယူ၏ ပဲ့ကိုင္ရွင္ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
Sir Alex Fargusan (သို႔မဟုတ္) မန္ယူ၏ ပဲ့ကိုင္ရွင္ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၂၁)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၂၂) ဇာတ္သိမ္းပိုင္း
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေျပာင္းလဲျခင္း (Change)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ယဥ္ေက်းမွဴ (Culture)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ထူးျခားျခင္း
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ပညာ (Education)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
က်ရံႈးျခင္း (Failure)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ကစားပြဲ (Game)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အေမြ (Heritage)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
သတင္း အခ်က္အလက္ (Information)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ဝန္တိုျခင္း (Jealousy)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ဗဟုသုတ (Knowledge)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
သင္ယူျခင္း (Learn)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေငြေၾကး (Money)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
နာမည္ (Name)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အခြင့္အလမ္း (Opportunity)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ဂုုဏ္၊ သိကၡာ (Pride)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အရည္အေသြး (Quality)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
တာဝန္ရွိမႈ (Responsibility)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေအာင္ျမင္မႈ (Success)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ယံုၾကည္မႈ (Trust)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
စည္းရံုုးျခင္း၊ အစုအဖြဲ႕ျပဳျခင္း (United)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ဘာေၾကာင့္လဲ (Why)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
(X)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
လူငယ္ (Youth)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အထူးစိတ္ဝင္စားျခင္း (Zeal)
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၆)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၈)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၉)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၁)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၂)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၃)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၄)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၅)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၆)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၇)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၈)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
တို႔ဘဝ တို႔ကမၻာ (အပိုင္း ၁၉) ဇာတ္သိမ္းပိုင္း
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၆)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၈)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၉)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၁၁)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေရွာရွန္႕က မိန္းမလွ (အပိုင္း ၁၂) ဇာတ္သိမ္းပိုင္း
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၆)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၈)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၉)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၁၁)
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
ေမ (အပိုင္း ၁၂)  ဇာတ္သိမ္းပိုင္း
စာဖတ္သူ - ဟိဏ္းေနာင္
အခမဲ့
လူေလးသို႔ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေလစိမ္း
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
ႏွင္းျဖဴမယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေနစရာမရွိသူမ်ား
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
လူေလးသုိ႕ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေခြးကေလးရွိရို
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
လူေလးသို႕ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
အႀကံအဖန္
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
ေက်းဇူးသိေသာ ႀကိဳးၾကာငွက္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
လူေလးသို႔ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
လူေလးသို႕ ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
မိန္းမေခ်ာေလးႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ကီမိုႏို
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေမ်ာက္နဲ႕ ပုုစြန္လံုး
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အေပါင္းအႏုတ္
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
သမိုင္းထဲက ၿမိတ္
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
အက်ဥ္းစံ မိန္းမမ်ား (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
သေရေခတၱရာထဲက သမိုင္း
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ပင္လယ္ေရေအာက္မွ တံငါသည္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
လူေလးသို႕ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၆)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေမွာင္မိုက္မွာငို
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
လူေလးသို႔ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
လူေလးသို႔ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၈)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေရႊလူကေလး ကင္ဒါရို
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ ေမာင္ျပည္သိမ္း (အပိုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေဖာရက္စ္ဂမ့္ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
ေဖာရက္စ္ဂမ့္ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
လူေလးသို႕ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၉)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
လူေလးသို႕ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
လူေလးသို႕ေပးစာမ်ား (အပိုင္း ၁၁)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ငလက္မေလး
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
သူရဲေကာင္းေလး တာရို
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေစ်းသည္ကေလးႏွင့္ ေတးဆိုငွက္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အျပစ္တင္စရာ လူလိုသဗ်
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
အသက္ရႈကဲလို႔ အနက္ယူလြဲတယ္
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ဟိုသင္းကေလးေၾကာင့္ခ်ည္းပဲ
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
အယ္နီႏွင့္ ေခ်ာကလက္ဦးဦး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ကတၱီပါလည္စီးႏွင့္ မိန္းမပ်ိဳ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အရင္းႏွီးဆံုး သူစိမ္းမ်ား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အရမ္းေျခာက္တဲ့ တေစၦ
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေခါင္းေကာင္းေကာင္းတစ္လံုး
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
မာယာဘံု (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ရိုးတယ္ဆိုတာ လြယ္တယ္မွတ္လို႔
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ဦးေႏွာက္အသံုးမတည့္တဲ့ ေန႔တုန္းက
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ခ်စ္ေသာအမွား အလုပ္သင္အၾကိဳ (၁)
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
ကုမာၻဏ္မ်ားအလယ္က နတ္ပန္းတစ္ပြင့္
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
အေပ်ာ္သံုးပါး
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
မာ့ကဆစ္တေစၦ
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
မသိ သိသိ ၊ သိ သိသိ
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေျမမ်ိဳမယ္ဆိုေတာင္ အေျဖမလိုဘူး
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေရတြင္းကုန္းဆီက ငတံုးေတြအေၾကာင္း
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ပိုက္ဆံတန္ဖိုးကို သိေစရန္
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဦးေႏွာက္မွသည္ ႏွလံုးသားဆီ
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
လူသားဆန္တဲ့ အရည္အေသြး
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
လစ္တမန္ပံုျပင္
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
သင္ခန္းစာအသစ္
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
စူဠသုဘဒၵါ မိဖုရား
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
ေမ့ေမတၱာ
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
အိမ္ကေလး
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
ခယဝယ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေမတၱာဆံုမွတ္
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၆)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၈)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ခယဝယ (အပိုင္း ၂)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ခယဝယ (အပိုင္း ၃)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ခယဝယ (အပိုင္း ၄)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
အလုပ္မရွိ ဘဝမရွိ
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
ေရနည္းငါး
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
မေျပာဝံ့ေဆးသမား
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းႏွင့္ အေျမာ္အျမင္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အခမဲ့
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးေကာင္းတဲ့ မလုပ္တာနဲ႕ လုပ္တာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အခမဲ့
အျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၇)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၉)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၀)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၁)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုသာန္ေက်ာင္းက ေမာင္ဘထစ္
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ျခင္မေလးရဲ႕ လက္ခုပ္သံ
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
ျခင္းပြဲ
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
ေခြးမိသားစု
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
မသိ မသာ
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
ခယဝယ (အပိုင္း ၅)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ဧကရီဖြားေစာ (အပိုင္း ၁)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သားငိုတဲ့အခ်ိန္ ကၽြန္မၿပံဳးေနခ်င္တယ္
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
ေကာင္းေသာခြဲခြာျခင္း
စာဖတ္သူ - ေကသီစံ
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၂)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၃)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၄)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၅)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၆)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၇)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၈)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သုခေျမပံု (အပိုင္း ၁၉)
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး