အတ္တငါ

အေးဆေးပဲ
ကြာချိန် - 2:47
play_circle_outline
နင်တကယ်ချစ်ရင်
ကြာချိန် - 2:50
play_circle_outline
မာနမျက်ရည်
ကြာချိန် - 5:55
play_circle_outline
ပန်းပွင့်ဒဏ္ဍာရီ
ကြာချိန် - 4:15
play_circle_outline
အတ္တငါ
ကြာချိန် - 3:04
play_circle_outline
လူငယ်
ကြာချိန် - 4:38
play_circle_outline
နမိတ်ဆိုး
ကြာချိန် - 3:22
play_circle_outline
အစာ
ကြာချိန် - 3:34
play_circle_outline
ဖွင့်မပြောဘူး
ကြာချိန် - 3:35
play_circle_outline
သမိုင်း
ကြာချိန် - 5:20
play_circle_outline
ဆယ့်သုံးပိုင်း တစ်ပိုင်း
ကြာချိန် - 3:33
play_circle_outline
ပထမ
ကြာချိန် - 4:24
play_circle_outline
Privacy Policy