စိုင်းစိုင်းဟုခေါ်သည်

ကြေငြာရန်မလို
ကြာချိန် - 3:57
play_circle_outline
သူငယ်ချင်းလေးပါတဲ့
ကြာချိန် - 4:13
play_circle_outline
အထီးကျန်
ကြာချိန် - 4:15
play_circle_outline
ဟိတ်ဒီမှာဟိတ်
ကြာချိန် - 4:13
play_circle_outline
စပ်မိစပ်ရာ
ကြာချိန် - 3:46
play_circle_outline
ကြိးပြတ်ခဲ့သောအိမ်ထောင်မျိုး
ကြာချိန် - 4:52
play_circle_outline
ခေါင်းတွေညိတ်
ကြာချိန် - 3:47
play_circle_outline
ပထမအနမ်းကို
ကြာချိန် - 4:45
play_circle_outline
မချစ်သီချင်း
ကြာချိန် - 4:20
play_circle_outline
ဘာကြောင့်လဲ
ကြာချိန် - 5:09
play_circle_outline
ပျော်တော်ဆက်
ကြာချိန် - 4:37
play_circle_outline
Privacy Policy