ထာဝရဖြစ်စေ(Remix)
ငယ်ငယ်,ရေဗက္ကာဝင်း,Lဆိုင်းဇီ,သဇင်,ရတနာမိုင်
ကြာချိန် - 3:45
Privacy Policy