ခင်ဗျားတို့မသိတဲ့အာတီချုပ်

သဘော
ကြာချိန် - 2:36
play_circle_outline
Romatic အချစ်ဇာတ်လမ်း
ကြာချိန် - 4:14
play_circle_outline
အသစ်တေွနဲ့စာမျက်နှာ
ကြာချိန် - 3:35
play_circle_outline
စိတ်ကူး
ကြာချိန် - 2:21
play_circle_outline
ရွာ
ကြာချိန် - 3:00
play_circle_outline
ဖန်ဆင်းလိုက်ကြစို့
ကြာချိန် - 3:38
play_circle_outline
စက်ရုပ်
ကြာချိန် - 3:25
play_circle_outline
အလွမ်းနဲ့ကို
ကြာချိန် - 3:51
play_circle_outline
သစ္စာမရှိတာငါမဟုတ်ဘူး
ကြာချိန် - 3:29
play_circle_outline
လူပို
ကြာချိန် - 2:37
play_circle_outline
အရူးလုပ်ချင်လို့လား
ကြာချိန် - 4:00
play_circle_outline
ဧရာဝတီ
ကြာချိန် - 5:25
play_circle_outline
မျှော်နေဆဲ
ကြာချိန် - 3:15
play_circle_outline
မင်းတို့မသိတဲ့အာတီချုပ်
ကြာချိန် - 2:30
play_circle_outline
အာတီချုပ်တို့ရွာ
ကြာချိန် - 4:01
play_circle_outline
Privacy Policy