အခ်စ္အေၾကာင္းေလးေတြ နည္းနည္း
ကိုယ့္ေဘးနားမွာ ရွိေနခဲ့ဖူးတဲ့သူ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
မစ္ကီေမာက္ပုံစေတကာနဲ႔ အက်ႌ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ေန႔ကေလးတစ္ေန႔
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
တစ္ခ်ိဳ႕
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ကြၽန္ေတာ့္ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလုံးမွာ မိုးေတြ႐ြာေစြ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ေဝးေသာခုႏွစ္ေတြဆီက အစ္မ ဖတ္ဖို႔
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ကြၽန္ေတာ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
သူမအတြက္ဆိုတာနဲ႔ အစျပဳထားခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈျပ စာသားေလး နည္းနည္း
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ေဝးေသာအရပ္ဆီသို႔ ေပးေသာ စာတစ္ေစာင္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ကြၽန္ေတာ့္မွာ ေဝ့လို အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ရဖူးတယ္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ငွက္ကေလးေတြ ေသဆံုးေနခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ေဝးေသာအရပ္ဆီက မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ဆီသို႔
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
အခမဲ့
Single
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ ပုံမွန္ထက္ပိုတဲ့ ရင္းႏွီးမႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ဒီသီခ်င္းက ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ေတြပါ ထြက္လာခဲ့သမွ် အသံေတြဟာလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ကြၽန္ေတာ္မွာ တီးခတ္ပစ္လိုက္ရတာခ်ည္းပဲ
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
Privacy Policy