ကမာၻေက်ာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ဆင္းရဲတြင္းမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္သူ (သို႕) Eindaru Kanatgi
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
အခမဲ့
မာရီက်ဴရီ (သို႔မဟုတ္) အႏုျမဴ ဓာတ္ႂကြမႈကို ေတြ႕ရွိသူ
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
အခမဲ့
အလင္းစြမ္းအားေပးခဲ့သူ (သို႔မဟုတ္) မိုက္ကယ္ဖရာေဒး
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမတ္ႏိုးသူ (သို႔မဟုတ္) ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
ဟင္နရီဒူးနန႔္ (သို႔မဟုတ္) ၾကက္ေျခနီအသင္း ဖခင္ႀကီး
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းေဖာက္လုပ္သူ မာကိုနီ
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
အ႐ိုင္းေခၚသံ (သို႔မဟုတ္) ဂ်က္လန္ဒန္
စာဖတ္သူ - ေကာင္းခန္႕ေဇာ္
ေသာမက္အက္ဒီဆန္ (သို႔မဟုတ္) ကမာၻႀကီးကို လင္းလက္ေစသူ
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
လီယိုေတာ့စတိြုင္း (သို့မဟုတ္) မိန္းမကို စိတ္နာသူ
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
ေဝဖန္စာအေရးေကာင္းသည့္ ျပဇာတ္ဆရာ ေဂ်ာ့ဘားနတ္ေရွာ
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
ကမာၻႀကီးအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ေဖာ္ခဲ့သူ (သုိ႕မဟုတ္) လူးဝစ္ပတ္စခ်ာ
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
မိုနာလီဇာကို ဖန္တီးသူ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ဆီ
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
ဆယ္ႏွစ္လံုးလံုး ခရီးသြားေနသူ (သို့မဟုတ္) ဆမ္းမားဆက္မြန္
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
ဥယ်ာဥ္မွဴးသာ လုပ္ခ်င္ေသာ ကဗ်ာစာဆို ရာဘင္ျဒာ နတ္တဂိုး
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
အဲဖရက္ႏိုဘယ္လ္ (သို႕မဟုတ္) ႏိုဘယ္ဆုကို ေမြဖြားသူ
စာဖတ္သူ - ျမတ္ဘုန္းခန္႕
ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အသက္ရွင္ခ်င္သူ ေကာ့ပါးနီကပ္
စာဖတ္သူ - ဟိန္းေဇာ္ဦး
Privacy Policy