အရိပ္ေတြလိုက္ဖမ္းေနရင္အေကာင္ေတြ လြတ္သြားလိမ့္မယ္
အထင္ႀကီးေအာင္ မလုပ္နဲ႕ အထင္ေသးေအာင္ေန
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
သည္းမခံႏိုင္တာကို သည္းခံႏိုင္ရမယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ရွင္သန္ပါ ရွင္သန္ခြင့္ေပးပါ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
ကမာၻႀကီးကို က်ဥ္းမသြားေစနဲ႔
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အေျဖဟာ အေျဖမွန္ ျဖစ္ဖို့လိုတယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အစြမ္းျပတိုင္း ေကာင္းမေကာင္း
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
ေထ့လံုး ေငါ့လံုးေတြ လုိသလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
လူက အက်င့္ကို ႏိုုင္ပါေစ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အားလံုးေျပာတတ္ၾကတယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
Privacy Policy