ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား စုစည္းမႈ အတြဲ(၃)
သံသရာခရီးသြားႏွင့္ ကံတရား
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အခမဲ့
ကံကို ဖယ္ရွားနိဗၺာန္သြား
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အခမဲ့
အာဒိတၱာသုတ္လာ ဗုဒၶေဟာၾကားဝိပႆနာတရား
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ၾသဝါဒ ႏွင့္ အႏုေမာဒနာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ခ်မ္းသာအတုကို စြန္႕ႏိုင္မွ ခ်မ္းသာအစစ္ကိုရမည္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အႏုေမာဒနာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ၾသဝါဒကထာ အႏုေမာဒနာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ပိုင္ရွင္မဲ့ ပစၥည္းမ်ား
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အႏုေမာဒနာ (၂)
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ကံကို ဖယ္ရွားက်င့္စဥ္မ်ား
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အလွဴဒါန ျမတ္ပုည
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အႏုေမာဒနာ ၾသဝါဒကထာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
လူ႔ဘဝ၏ မဟာအခြင့္အေရး
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ဗုဒၶသင္ၾကား ဓမၼအေမးအေျဖမ်ား
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
မဂၢင္ရွစ္ေဖာ္ ျမတ္ယာဥ္ေတာ္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ၾသဃတရဏသုတ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အႏုေမာဒနာ (၃)
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
မိမိကုိယ္တိုင္ မိမိ၏ရန္သူမျဖစ္ပါေစနဲ႔
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အႏုေမာဒနာ(၄)
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
မာဃသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
သလႅသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
သေဥၥတနာသုတ္ အႏွစ္ခ်ုပ္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အႏုေမာဒနာ(၅)
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အဂၤါရဝသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
သံုးပါးရတနာ ကိုးကြယ္ရာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ေကာသမၺိသုတ္လာ မေထရ္ျမတ္တို႕၏ ဓမၷသာစာၦ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
မဂၤလာ မႏၱေလးႏွင့္ မဂၤလာအေတြး
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ဘဝကို ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ဒုကၡကို ႏွစ္သက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အႏုေမာဒနာ (၆)
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ဥာတပရိညာ ဝိကႆနာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
တီရဏပရိညာ ဝိပႆနာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
မဟာနပရိညာ ဝိပႆနာ
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
လူ့ကမာၻႀကီးကို ဖ်က္စီးသည့္ လူတို႕၏စရိုက္ဆိုးမ်ား
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
သုခမတၳနာသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အႏုေမာဒနာ (၇)
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
စိတ္ေသာကကိုဖယ္ရွားျခင္း
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
အေမွ်ာ္အျမင္ရွိမွ ႀကီးပြားႏိုင္သည္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
ကံေကာင္းခ်င္လွ်င္ စိတ္ထားျပင္
စာဖတ္သူ - ဘဒၵႏၱေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ
Privacy Policy