ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိန္ေခၚပါ
စီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အလုပ္ရွင္မဲ့ အလုပ္သမားေတြ ကိစၥ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရ ဟာမိုနီျဖစ္ၾကမွ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
လုပ္လို့မွားရင္ ျပင္လိုက္
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ေစာင့္ႏိူင္ရင္ အက်ိဳးရွိ
စာဖတ္သူ - ထက္ထက္လင္း
အခမဲ့
ငါလား ငါတိုု႔လား
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
ဒီေန႔လူငယ္ေတြ ပိုေတာ္ၾကပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ပိုၾကိဳးစားရမယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
စတာလြယ္တယ္ ထိန္းဖို႔ခက္တယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
အခြင့္အလမ္းစရိတ္ထဲမွာ လူမႈေရးပံ့ပိုးမႈေတြပါဝင္ပါေစ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
၄နာရီေလာက္ အခ်ိန္ေပးမလား နာရီ ၄၀၀ ေလာက္ ရွင္းလင္းေနၾကမလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ဘယ္ရီသီး စြတ္စားေနသလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
စိုးရိမ္ေနသလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ကုလားအုတ္ေရေသာက္ စီးပြားေရး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အလုပ္ေကာင္းႏွင့္ လူသား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုုးတက္ေရး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
စီမံကိန္းကို ေၾကာက္တယ္
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
ေဖာက္သည္ ေက်နပ္မႈဆိုုတာ ဘာလဲ
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
မေဝဖန္နဲ႔ စိန္မေခၚနဲ႔ မလႊမ္းမိုးနဲ႔
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
အလုုပ္ေခၚ ေၾကာ္ျငာေတြ သတိထား
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
ႀကံ့ခိုင္ေရး တိုးတက္ေရး
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
အသစ္ကိုု ခ်စ္ပါ
စာဖတ္သူ - ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး
အခမဲ့
Privacy Policy