စမ္းစမ္းႏြဲ႕(သာယာဝတီ)
ေခါက္ထီးေလး မလံု႔တလံု
ကမာၻႀကီးနဲ႕ ကိုင္ေပါက္မယ္
တစ္ခါတုန္းကေတာ့ မေဟသီ
စကားမေျပာနဲ႕တဲ့ေမာင္
Privacy Policy