ျဖစ္တဲ့စိတ္ကို ‘ငါ’ လို႔ယူလိုက္လို႔ စိတ္ကၫႊတ္တဲ့ အာ႐ုံေနာက္ကိုလိုက္မိတာ
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy