The Album

ဖြစ်ချင်းတိုင်ဖြစ်
ကြာချိန် - 2:14
play_circle_outline
ဘဝရဲ့အလင်း
ကြာချိန် - 3:50
play_circle_outline
နည်းနည်းတော့များတယ်
ကြာချိန် - 3:38
play_circle_outline
မရည်ရွယ်ရာ
ကြာချိန် - 4:34
play_circle_outline
မှားပြီလား
ကြာချိန် - 5:42
play_circle_outline
စာကြီးသီချင်း
ကြာချိန် - 4:34
play_circle_outline
သွားပါ
ကြာချိန် - 3:36
play_circle_outline
ရူးတယ်ကွာ
ကြာချိန် - 3:54
play_circle_outline
အဝေးကိုသွားပါ
ကြာချိန် - 3:38
play_circle_outline
ဟုတ်ပါပြီ
ကြာချိန် - 5:32
play_circle_outline
လက်တဆစ်
ကြာချိန် - 3:42
play_circle_outline
For My Wife
ကြာချိန် - 3:54
play_circle_outline
ဇာတ်ပွဲ
ကြာချိန် - 2:40
play_circle_outline
အပြင်းပြေ Rap
ကြာချိန် - 3:16
play_circle_outline
Privacy Policy