ဂျစ်ပစီမိုးတိမ်

ငါ့ကိုအတောင်တွေပေး
ကြာချိန် - 3:51
play_circle_outline
အားလုံးမှားယွင်း
ကြာချိန် - 3:50
play_circle_outline
ချစ်ရမ္မက်
ကြာချိန် - 5:32
play_circle_outline
နွံနစ်ခြင်း
ကြာချိန် - 5:18
play_circle_outline
ဂျစ်ပစီမိုးတိမ်
ကြာချိန် - 6:12
play_circle_outline
မင်းအခန်းမင်းပြန်ဦး
ကြာချိန် - 4:56
play_circle_outline
အသည်းနှလုံးငြိမ်းချမ်းရေး
ကြာချိန် - 4:27
play_circle_outline
နေရစ်ခဲ့လေ
ကြာချိန် - 3:53
play_circle_outline
လိပ်ပြာ
ကြာချိန် - 4:25
play_circle_outline
အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အဘိဓမ္မာ
ကြာချိန် - 3:44
play_circle_outline
Privacy Policy