Sai Sai is Sai Sai

အရမ်းရမ်းလစ်
ကြာချိန် - 4:55
play_circle_outline
သင်္ဂါရသီချင်းတစ်ပုဒ်
ကြာချိန် - 4:21
play_circle_outline
OMG
ကြာချိန် - 3:25
play_circle_outline
သနာသောအားဖြင့်
ကြာချိန် - 4:17
play_circle_outline
ပြီးရင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူး
ကြာချိန် - 3:17
play_circle_outline
ငါ့ရည်းစားကပိုမိုက်တယ်
ကြာချိန် - 4:25
play_circle_outline
ငါနင့်ကိုမုန်းတယ်
ကြာချိန် - 4:44
play_circle_outline
Honey Coated Sh*!
ကြာချိန် - 4:08
play_circle_outline
လိမ်စမ်းညာစမ်း
ကြာချိန် - 4:22
play_circle_outline
ဗလက္ကာယမလုပ်နဲ့
ကြာချိန် - 4:08
play_circle_outline
တဖြည်းဖြည်းနဲ့
ကြာချိန် - 4:18
play_circle_outline
သူဌေးသား
ကြာချိန် - 4:25
play_circle_outline
အရမ်းရမ်းလစ်
ကြာချိန် - 4:46
play_circle_outline
Honey Coated Sh*!
ကြာချိန် - 4:06
play_circle_outline
Privacy Policy